top of page

~ Karibu na Shalom ~

Warning
Dance Warrior - Behind the Latttice
D. Berg
~ TEACHING JESUS CHRIST AND HIS KINGDOM ~
~ BUILDING INTEGRITY IN CHURCH LEADERSHIP ~
~ TEACHING ZADOK REVELATORY WORSHIP ~
~ LEAVING "99" TO CARE FOR "1" ~

"Lakini makuhani Walawi, wana wa Sadoki ... watanikaribia kunihudumia ... watawafundisha watu wangu tofauti kati ya takatifu na ya kawaida, na kuwafanya wapambanue kati ya yaliyo machafu na yaliyo mabaya. safi. "

Ezekieli 44: 15,23

Mungu anafanya mabadiliko makubwa katika njia ambayo tumekuwa tukifanya kama kanisa. Yeye anatenganisha takatifu na "mazoea ya kanisa" yanayokubalika ambayo tumeijua sana. Uko tayari?

"Kwa wale aliowajua tangu mwanzo, pia aliwachagua mapema

kufanana na mfano wa Mwanawe. "

Warumi 8:29

Israel Flag

Baruch Haba B'Shem Adonai

bottom of page